Monday, August 3, 2009

Kumpulan Seni Dalam Pendidikan (bentang hari Rabu ini - 5 Ogos 2009). Setelah undian dibuat, inilah hasilnya:

KUMPULAN 1
Soalan: Terangkan apakah kepentingan kepekaan deria?
1. Alifah
2. Aliza
3. Amri
4. Afidah

KUMPULAN 2
Soalan: Bagaimanakah persekitaran memainkan peranan dalam meningkatkan perkembangan deria pelajar?
1. Bibie
2. Gracia
3. Hardy
4. Aishah

KUMPULAN 3
Soalan: Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebolehan kepekaan deria dalam proses pengajaran dan pembelajaran?
1. Raimie
2. Tracy
3. Joyce
4. Fadil

KUMPULAN 4
Soalan: Bincangkan proses estetik dan daya kreativiti pelajar?
1. Fizah
2. Shahrizal
3. Alvin
4. Salaniyah

KUMPULAN 5
Soalan: Bagaimanakah budaya mempunyai impak yang signifikan terhadap nilai estetik seseorang? Berikan pendapat anda.
1. Lo Siew Ling
2. Yusri
3. Arina
4. Ikhwan

No comments:

Post a Comment