Tuesday, July 7, 2009

PAIR UNTUK COURSEWORK MTE3108

Ini adalah pair untuk coursework MTE3108:

1. Amri dan Hardy
2. Ikhwan dan Grace
3. Alvin dan Siew Ling
4. Tracy dan Arina
5. Ijai dan Fadillah
6. Emma dan Aliza
7. Joyce dan Raimie
8. Fizah dan Bibie
9. Sal dan Fida
10. Yus dan Alif

Buat, jangan x buat coursework...

No comments:

Post a Comment